invis is innovatieve behandeling voor opgroeiende tieners.

Nu met verbeterde precisievleugels.

Waarom Invisalign met mandibular advancement?

Invisalign behandeling met mandibular advancement is een klinisch bewezen methode voor klasse ll-correctie bij tienerpatiënten die bovendien de mogelijkheid biedt om complexere tienergevallen te behandelen.

Efficiënte behandeling

De kaak wordt naar voren geplaatst terwijl tegelijkertijd de tanden van de patiënt worden uitgelijnd.

Comfort voor de patiënt2

Patiënten melden tevredenheid en meer comfort in vergelijking met traditionele, vaste beugels.

Klinisch bewezen3

Een klinische studie met veertig patiënten toonde aan dat Invisalign behandeling met mandibular advancement effectief is bij de behandeling van klasse II malocclusie bij opgroeiende tieners.

En nu duurzamer4

Drie belangrijke wijzigingen in het ontwerp maken de vleugels duurzamer in vergelijking met de vorige vleugels.

Welke patiënten zijn geschikt voor de Invisalign behandeling met mandibular advancement?

Invisalign behandeling met mandibular advancement is bedoeld voor kinderen en tieners met retrognathische klasse II malocclusies in permanente gebitselementen of stabiele laat gemengde gebitselementen. De verbeterde precisievleugels-functie is geïntegreerd in de Invisalign aligners.

Hoe verbeterde precisievleugels werken

New Mandibular Advancement > How it works image 1
New Mandibular Advancement > How it works image 1
Naast het naar voren brengen van de onderkaak, worden met een Invisalign behandeling met mandibular advancement de tanden tegelijkertijd uitgelijnd en op gelijke hoogte gebracht.
New Mandibular Advancement > How it works image 2
New Mandibular Advancement > How it works image 2
Correctie van klasse II kan worden bereikt in een of meerdere stappen.

Voordelen van verbeterde precisievleugels.

Verbeterde precisieveleugels brengen 3 belangrijke verbeteringen in de Invisalign behandeling met mandibular advancement:

Langere en gebogen vleugels

Langere en gebogen vleugels Voor meer duurzaamheid5

Grotere overlapping van de boven- en ondervleugels

Helpt de kaak naar voren te houden6

Een extra rib

wordt toegevoegd aan elke vleugel

image 3 - mobile version

Aanbevolen video

Dr. Eugene Kohlov uit Toronto, Canada deelt zijn ervaring over Invisalign met mandibular advancement.

Invisalign Doctor

"Het is geweldig om een glimlach te zien op de blije gezichten van patiënten"

Dr. Eugene Cholov, Canada

Dit zeggen onze tienerpatiënten over hun behandeling met Invisalign met mandibular advancement.

New Mandibular Advancement > Teen interviews_Video_Image

Klinisch protocol en beste praktijken

Lees meer over onze klinische protocollen en beste praktijken op learn.invisalign.com of door contact op te nemen met uw Invisalign contactpersoon.

1
Indiening van record

Intraorale foto's met extra foto's voor MA

2
Pre-MA-fase (optioneel)

Doel: Vleugelplaatsing mogelijk maken of de eerste vordering laten plaatsvinden

Klinische behandeling: Pre-MA wordt automatisch uitgevoerd in de volgende situaties voor het succesvol plaatsen van precisievleugels• >7 mm diepe beet• >20 graden molaire rotatie• Klasse II Div 2 snijtanden eerste vooruitgang, tot 2 mm overjet• Kruisbeetcorrectie om tussen -2 mm tot 4 mm posterieure overjet te verkrijgen• Of tandbeweging volgens de instructies van de behandelaar• Beperkte klinische voorkeuren• Aangepaste fasering is niet toegestaan om zo snel mogelijk precisievleugels te kunnen plaatsen

Afspraak plannen voor:• Plaatsing attachment 

3
MA-fase

Doel: Zowel de beweeglijkheid van de onderkaak als de tandbeweging tegelijkertijd mogelijk maken, wat beperkt kan zijn voor tanden die door precisievleugels worden bedekt

Klinische behandeling: Klasse II correctie, boogcoördinatie, overjetreductie, tanden uitlijnen en nivelleren• Precisievleugels om behandelaars specificatie van AP correctie te corrigeren• Beperkte functies onderprecisievleugels• Beperkte klinische voorkeuren• Geen aangepaste fasering

Maak een afspraak voor:• Voorlichting aan de patiënt• Verwijderen van attachments indien gebruikt in pre-MA, anders niet nodig• Indien geen pre-MA, plaatsing van attachment

4
Transitiefase

Doel: De onderkaak in een gevorderde positie houden terwijl u wacht op de levering van standaard Invisalign aligners of bijkomende aligners

Klinische behandeling:• Scan voordat u overgangsaligners levert• Geen extra tandbeweging• Vier fasen van overgangsaligners houden de kaak in de gecorrigeerde positie

5
Standaard Invisalign behandeling (bijkomende aligners)

Doel: Afsluiten occlusie

Klinische behandeling: Nieuwe records worden ingediend als standaard Invisalign behandeling door middel van aanvullende Aligner bestellingen• Klinische voorkeuren worden gevolgd, met uitzondering van uitstel van attachments (per reguliere Invisalign behandeling)• Voltooiing van het nivelleren van de Curve of Spee• Tandheelkundige correctie van eventuele resterende klasse II malocclusie• Coördinatie en detaillering van de bogen

Afspraak plannen voor:• Plaatsing attachment

6
Retentie
Retentieprotocol om in klasse I-positie te houden om terugval te voorkomen (bijv. Vivera retentiebeugels)

1 Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 29 juni 2018. Op basis van n=40 van een in meerdere locaties uitgevoerd klinisch NA-IDE-onderzoek.

2 Gebaseerd op de wereldwijde enquête in december 2020 tot maart 2021 in NA, EMEA en APAC regio's die de volgende landen omvatte: VS, Canada, Frankrijk, Italië, Spanje, Brazilië, Australië, China, Japan, 209 Invisalign orthodontisten antwoordden op de vraag: "Geef aan of u het eens bent met de volgende stelling: "Invisalign behandeling met mandibular advancement is comfortabeler voor de patiënt dan klasse II functionele apparaten die ik in het verleden heb gebruikt (Twin Block, Herbst etc.)." "Geef aan of u het eens bent met de volgende stelling: "Mijn patiënten zijn meer tevreden met Invisalign behandeling met mandibular advancement in vergelijking met mijn patiënten die worden behandeld met traditionele klasse II orthodontische apparaten (bijv. Twin Block, Herbst etc.)." Overeenstemmingsschaal is 1-4 met 1 is "sterk mee oneens" en 4 is "sterk mee eens". Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 20 april 2021

3 Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf februari 2017

4 Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 27 september 2021.

5 Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 27 september 2021

6 Gebaseerd op analyse van software geplande verticale overlap tussen boven- en ondervleugels voor 1.976 gevallen van Invisalign behandeling met mandibular advancement precisievleugels geproduceerd tussen 1 mei 2021 en 30 juni 2021. De gevallen werden voorbereid met zowel precisievleugels als verbeterde precisievleugels met identieke behandelingsstadia en behandeling. Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 27 september 2021.

Loading...