Speel in op de veranderende wereld van de tandheelkunde

Veranderende verwachtingen van de patiënt, verbeteringen in de mondgezondheid en snelle technologische ontwikkelingen hebben een nieuw tandheelkundig tijdperk ingeluid.​

Breid uw portfolio uit om aan de behoeften van uw patiënten te voldoen​

Met een Invisalign-behandeling kunt u uw patiënten een fundament bieden voor een betere mondgezondheid1.

Stabiliteit

Functie

Esthetiek

Retentie

Preventie

Picture 1
Picture 1

De mogelijkheid om Invisalign aan uw patiënten te bieden, betekent dat u een gezonde en mooie glimlach opneemt in uw behandelplannen.

Het is duidelijk waar de kansen liggen​

Wist u dat 75% van de potentiële orthodontiepatiënten baat zou kunnen hebben bij rechtere tanden?2 Het is waar. En dat is nog maar het begin.​

van de ondervraagde tandartsen vindt het noodzakelijk dat het gebit van een patiënt in de optimale stand staat voordat met restauratieve procedures wordt begonnen3

van de ondervraagde tandartsen is het ermee eens dat een Invisalign behandeling vóór de restauratie een betere esthetiek van de behandeling oplevert4

van de ondervraagde tandartsen beveelt een Invisalign behandeling aan als een pre-restauratieve techniek5

van de ondervraagde tandartsen meldt dat een Invisalign behandeling het vertrouwen van patiënten in hun glimlach verbetert6

1 Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. Juni 2018;153(6):834-41.​

2 Gegevens beschikbaar bij Align Technology (Consumer okt/nov 2017)​

3 Gebaseerd op een enquête onder n=106 Europese Invisalign behandelaars die geclassificeerd zijn als indieners van 10 of meer Invisalign cases in de afgelopen 12 maanden [januari 2019-december 2019]. Deze tandartsen werd gevraagd: "Hoe noodzakelijk vindt u het dat het gebit van een patiënt in de optimale stand staat voordat met restauratieve ingrepen wordt begonnen?" 4-punts schaal waarbij Noodzakelijk = Uiterst of Enigszins noodzakelijk. Bevat Invisalign behandelaars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië (Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken). Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 6 augustus 2020.​

4 Gebaseerd op een enquête onder n=106 Europese Invisalign behandelaars die geclassificeerd zijn als indieners van 10 of meer Invisalign cases in de afgelopen 12 maanden [januari 2019-december 2019]. Deze tandartsen werd gevraagd aan te geven of ze het eens waren met de stelling: "Het verbeteren van de stand van de tanden met een Invisalign behandeling vóór restauratieve procedures zorgt voor een betere esthetiek van de behandeling." 4-punts schaal waar Mee eens = Zeer mee eens of mee eens. Bevat Invisalign behandelaars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië (Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken). Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 6 augustus 2020.​

5 Gebaseerd op een enquête onder n=106 Europese Invisalign behandelaars die geclassificeerd zijn als indieners van 10 of meer Invisalign cases in de afgelopen 12 maanden [januari 2019-december 2019]. Deze tandartsen werd gevraagd: "Hoe waarschijnlijk is het dat u een Invisalign behandeling als een pre-restauratieve techniek aan uw patiënten aanbeveelt, wanneer dit geïndiceerd is?" 5-punts schaal waarbij Aanbevelen = Zeker of Waarschijnlijk aanbevelen. Bevat Invisalign behandelaars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië (Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken). Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 6 augustus 2020.​

6 Gebaseerd op een enquête onder n=176 Invisalign tandartsen in de VS en Canada die actief hebben ingediend (1+ casus in de afgelopen 12 maanden) die bevestigen dat ze de Clear aligner van Invisalign therapie met succes in hun praktijk hebben geïntegreerd. Ze werden gevraagd om aan te geven in welke mate ze het eens waren met de stelling "Ik ben het ermee eens dat de Clear aligner van Invisalign therapie het vertrouwen van mijn patiënt in zijn glimlach verbetert." Gegevens beschikbaar bij Align Technology vanaf 10 januari 2020.​ ​

Loading...